תכנית כסף חכם

מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מאפשר ליצואנים את הגדלת היקף המכירות בשווקים הבינלאומיים. במסגרת תכנית כסף חכם, יממן המשרד הוצאות ייעודיות לשיווק מוצרים בחו"ל או לרכישת שירותים לקידום מאמצי השיווק בשווקי היעד.

עיקרי "תכנית כסף חכם" (מקצה שנת 2017 - ניתן להגיש עד 30/06/2017)

תנאים כלליים

ההשתתפות בהוצאות המוכרות יתקבלו בשיעורים הבאים:

 1. בשוק היעד - 50% מסך התכנית המאושרת ולא יותר מ- 500,000 ש"ח (סך התקציב בתכנית לא יעלה על 1 מיליון ש"ח).

 2. בשוק יעד מועדף* - 50% מסך התכנית המאושרת ולא יותר מ- 1 מיליון ש"ח (סך התקציב בתכנית לא יעלה על 2 מיליון ש"ח)

 3. במקצה הייעודי לאוכלוסייה הערבית – 75% מסך התכנית המאושרת ולא יותר מ- 500,000 ש"ח לשוק היעד, ולא יותר מ - 1 מיליון ש"ח לשוק יעד מועדף.

 • שוק יעד מועדף: שוק שהינו אחד מהשווקים הבאים: הודו, סין ויפן.

 • אזור הסחר של הונג קונג יחשב כשוק יעד מועדף ובלבד שתכנית ההפעלה תקדם בצורה משמעותית את היקף המכירות של המוצרים או השירותים בסין.

למי מתאימה התכנית?

היקף הייצוא השנתי הישיר ומחזור המכירות השנתי באחת משתי השנים הקלנדריות הקודמות למועד הגשת הבקשה, לפי אחת מהחלופות הבאות:

 1. חברות ישראליות שתקרת המחזור השנתי שלהן הינה עד 200 מיליון ש"ח והיקף היצוא הישיר שלהן הינו לכל הפחות 250 אלף דולר ארה"ב.

 2. חברות ישראליות שהמחזור השנתי נע בין 10 מיליון ש"ח ל- 200 מיליון ש"ח והיקף היצוא השנתי שלהן הינו בין 100 אלף דולר ארה"ב ל- 250 אלף דולר ארה"ב.

 3. חברה ישראלית אשר ברשותה כתב אישור תקף במסלול המענקים מכוח החוק לעידוד השקעות הון, אשר חלפה שנה מיום קבלת הכתב, ללא הגבלה על היקף הייצוא ובתנאי שמחזור המכירות שלה לא עולה על 200 מיליון ש"ח.

 4. חברות בוגרות שלב ב' של "תכנית תבל" במכון הייצוא הישראלי, אשר קיבלו המלצה של ועדת ההיגוי של תכנית "תבל" להשתתפות במקצה הייעודי, בעלות היקף ייצוא מקסימלי של 100 אלף דולר, ללא מגבלת מחזור.

 5. במקצה המסלול הייעודי לאוכלוסייה הערבית:

 • היקף הייצוא השנתי הינו לכל הפחות 100 אלף דולר ארה"ב, ללא מגבלת מחזור.

 • חברה אשר ברשותה כתב אישור תקף במסלול המענקים מכוח החוק לעידוד השקעות הון, אשר חלפה שנה מיום קבלת הכתב. אין הגבלת מחזור והיקף ייוצא.

הוצאות מוכרות

להלן פירוט ההוצאות עבורן ניתן להגיש בקשה לסיוע:

 • יעוץ והקמה של מערכי שיווק (יועצים מקצועיים בשוק המקומי, הקמת מערכי הפצה בחו"ל, שכר עובדים בחו"ל).

 • התמחות בשוק היעד (איסוף מידע, חקר שוק, מידע עסקי, הכשרה מקצועית בתחום היצוא - הוצאות עבור הכשרה ייעודית לקידום הייצוא בשוק היעד, רכישת מיומנויות ייחודיות לפעולה זו).

 • פרסום ושיווק מקוון (הכנת קטלוגים בלועזית, עיצוב האריזה מותאם לשוק היעד, פרסום בעיתונות המקומית ובאתרים מובילים בשוק המקומי, הפקת סרטוני פרסומת בשוק במקומי, הקמת אתר אינטרנט מכוון לשוק היעד ועוד).

 • תערוכות, הדגמות והתאמות בשוק היעד (השתתפות בתערוכות וכנסים, השתתפות בירידים מקצועיים, הצגת המוצר ברשתות קמעונאיות מובילות במדינת היעד, עריכת הדגמות ועוד).

 • תקינה ייעוץ משפטי וביטוח - מקסימום 5% מהסיוע המבוקש עבור כל סעיף בנפרד (תקינה- רישום פטנטים בחו"ל, רישום סימן/שם מסחרי בחו"ל ועוד. ייעוץ משפטי- ייעוץ משפטי בחו"ל הקשור לפיתוח השיווק. ביטוח- ביטוח סיכוני סחר חוץ).

תמלוגים

 • חברה שקיבלה סיוע והיקף הייצוא שלה בשוק היעד שהוגדר בתכנית גדל בשיעור של 50% או ב- 250,000 דולר ארה"ב (הנמוך מביניהם) ביחס לשנת הבסיס, תהא חייבת בתשלום תמלוגים עד להחזר המימון המלא שהתקבל עבור הפעילות בשוק היעד בו היה גידול בייצוא. התשלום יוצמד למדד המחירים לצרכן.

 • התשלום יבוצע מדי שנה, החל מהשנה הקלנדרית הראשונה שבה החברה לא תהיה זכאית להחזר הוצאות, ויתפרס על-פני 5 שנים או עד להחזר מלוא הסיוע בתוספת ההצמדה.

 • גובה התמלוגים – 3% מגידול היקף הייצוא במדינת היעד ביחס לשנת הבסיס, בין אם ההכנסה נוצרה בחברה או בין אם אצל צד קשור. חובת תשלום התמלוגים תעשה על-ידי דיווח של החברה בתוך 90 יום מסוף כל שנה קלנדרית (הסבר מפורט בהוראת מנכ"ל).

 • במקרים של מכירת החברה לחברה אחרת, מיזוג החברה עם חברה אחרת, פעילות החברה נרכשה ע"י חברה אחרת וכד', תחול חובת תשלום התמלוגים על החברה הנידונה ועל החברות שרכשו/מוזגו עימה ביחד ולחוד (פירוט נוסף בהוראת מנכ"ל).

יצואנים? תכנית כסף חכם נועדה לכם!

התקשרו עכשיו לשיחה עם יועץ מומחה 03-37370080

או פנו אלינו דרך הטופס המקוצר.

פוסטים קשורים

הצג הכול
השאר/י פרטים ונשמח לתת לך ייעוץ מקצועי

קיבלנו את הפרטים שלך! נחזור אלייך בהקדם

Financial Analyst
חיפוש לפי נושא
חשוב לדעת
עדכונים אחרונים
חיפוש לפי מילות מפתח
 

מובילים להצלחה

גבע אמיר פיננסים הינה חברת בוטיק ללקוחות עסקיים המתמחה במתן שירותיי יעוץ פיננסי וניהול פרוייקטים