טפסי בקשה

לצורך בקשת הלוואה מהקרן בערבות המדינה קיימים תצהירים אותם יש למלא וכן מסמכים פיננסים על העסק מהבנק ומרואה החשבון. אנו כאן לשירותך בכל שאלה או אי הבנה בעת הגשת הטפסים.


הגשת כל הטפסים בצורה מהירה ותקינה יקדם משמעותית את קבלת ההלוואה בקרן.

עמוד הבית > טפסי בקשה

August 18, 2018

ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ועו"ש 3 חודשים מכל חשבונות הבנק -
דוח מבוקר 2013, 2014, 2015 -
מאזן בוחן 2016 -
דוח תשלומי מע"מ ל-12 חודשים האחרונים -
ביטוח לאומי - 102 ל-12 חודשים האחרונים -
תצהירים -
ת.ז של בעל העסק -
תשלום אגרה​ -

August 18, 2018

ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ועו"ש 3 חודשים מכל חשבונות הבנק -
רווח והפסד 2013, 2014, 2015 -
מאזן בוחן 2016 -
דוח תשלומי מע"מ ל-12 חודשים האחרונים -
ביטוח לאומי - 102 ל-12 חודשים האחרונים -
תצהירים -
ת.ז של בעל העסק -
תשלום אגרה -

August 18, 2018

ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ועו"ש 3 חודשים מכל חשבונות הבנק -
קו"ח של הבעלים -
הסכים או הצהרת כוונות לרכישת ציוד לעסק -
תצהירים -
ת.ז של בעל העסק -
תשלום אגרה -

August 18, 2018

בקשה לעדכון מידע עסקי

ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ועו"ש 3 חודשים מכל חשבונות הבנק -
דוח מבוקר 2015 -
מאזן בוחן 2016 -
ת.ז של בעל העסק -
Please reload